Konuşmacılar

Dr. Murat Artıran

Eastern Kentucky Üniversitesi’nde Psikoloji bölümünden mezun oldu. Ardından West Virginia’da Amerikan Public Üniversitesi’nde psikoloji yüksek lisansını tamamladı. 2006 yılında Amerika Birleşik Devletleri New York şehrinde Albert Ellis Enstitüsü’nde psikoloterapi eğitimleri aldı. 2010 yılından itibaren 2013 yılına kadar New York’ta Kristene A. Doyle, Ph.D., Sc.D. (St. John’s University, New York) ve Raymond DiGiuseppe, Ph.D.; Sc.D. (St. John’s University, New York) ile birlikte çalışmalar  yaptı ve eğitimler verdi. 2014 yılında Uluslararası Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi  & Bilişsel Davranışçı Süpervizörü ve Eğitmeni ünvanı aldı. 2013-2019 yılları arasında İstanbul Arel Üniversitesi’nde, 2019 yılından beri de Maltepe Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmaktadır; psikoterapi, klinik psikoloji, psikopatoloji ve Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimleri vermektedir. Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Yetkili Yetiştirme Merkezi’nin direktörlüğünü 2014 yılından beri yürütmektedir. 2014-1017 yılları arasında Arel Üniversitesi’nde Psikoloji Bölüm Başkan Yardımcılığı yapmıştır.

Prof. Dr. Zeynep Karataş

Prof. Dr. Psikolojik Danışman-American Cognitive Therapy Derneği Sertifikalı (ACT) Bilişsel Davranışçı Terapisttir. Lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programında tamamlamıştır. Aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Rehberlik ve psikolojik Danışmanlık programında 2002 yılında Yüksek Lisans, Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programında 2008 yılında da doktora eğitimini tamamlamıştır. Prof. Dr. Zeynep Karataş, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında çalışmalarına devam etmektedir.

Dr. Ezgi Ildırım

Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (İngilizce) Bölümü’nden 2009 yılında onur derecesi ile mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Yüksek Lisans programını Görgü Tanıklığında Yanılabilirlik başlıklı çalışmasıyla tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Doktora programında eğitiminlerini tamamlamıştır. Ek alan olarak Uygulamalı (Klinik) Psikoloji’de yüksek lisans derecesini almak üzere tez yazım aşamasındadır.  İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak 2014-2019 yılları arasında çalışmıştır. Beykoz Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak dersler vermektedir. Çok sayıda Sivil Toplum Örgütünde projelerde görev alan Ezgi Ildırım’ın ilgi alanları Travma, Travma Hafızası, Görgü Tanıklığında Hafıza, Bilişsel Davranışçı Terapiler, Madde ve Alkol Bağımlılığıdır.

Uzm. Klinik Psikolog Rüya Yıldırım

Lisansını %50 Burslu olarak kazandığı İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamlamış, lisans sürecinde Mayıs Psikolojik Danışmanlık merkezinde, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde, Özel Fransız Lape Hastanesinde, Özel bir Rehabilitasyon Merkezinde ve özel bir kolejde gönüllü stajlar yapıp Süleyman Demirel Üniversitesinden 450 saatlik “Aile Danışmalığı” eğitimi almıştır. Ayrıca İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji Kulübünün kurucuları arasında yer almış ve “Psikoloji Günleri” etkinliklerini düzenlemiştir. Kulübün 2 yıl başkan yardımcılığını ve 1 yıl başkanlığı yapmıştır. Üniversiteden Yüksek onur öğrencisi ve bölüm ikincisi olarak mezun olmuştur. İstanbul Arel Üniversitesinde yarı burslu olarak Klinik Psikoloji Yüksek lisans programını derece ile tamamlamıştır ve Tez konusu: “İrrasyonel İnanışların Ontolojik İyi Olma Değişkenleri İle Değerlendirilmesi” dir. Şu anda da aynı üniversitenin klinik psikoloji doktora programına devam etmektedir. Oyun Terapisi, Akılcı Duygucu Davranışçı Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirmesi,Dinamik Psikoterapi ve Kişilik Bozuklukları, EMDR, Çocuk EMDR, Objektif testler, MMPI, Stanford Binet Zeka Testi, WISC-R, ve WÇÖZ-IV eğitiminlerini almış; sürpervizyonlarını tamamlamıştır. Şuanda Albert Ellis Enstitüsünde eğitimler vermekte ve klinik psikolog olarak çalışmaktadır. Aktif bir şekilde çocuk, genç ve ailelerle ve de yetişkin bireylerle çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca Türk Psikologlar Derneği ve EMDR derneği üyesidir. Şuanda Rasyonel Pozitif Psikoloji Derneği Başkan Yardımcılığını yapmaktadır.

Uzm. Klinik Psikolog Büşra Karakoç

Uzman Klinik Psikologdur. Lisans eğitimi İstanbul Arel Üniversitesi – Psikoloji Yüksek Lisans: İstanbul Arel Üniversitesi- Klinik Psikoloji .Aldığı Bazı Eğitimler:  Good-Enough Harris Bir İnsan Çiz Testi, Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, AGTE, Denver 2 Testi, Cattel 2a Zeka Testi, Peabody Resim Kelime Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Gessel Gelişim Testi, Porteus Labirentleri Testi, Kent Egy Testi, Benton Kognitif Fonksiyonları ve Görsel Hafıza Testi, Stanford Binet Zeka Testi, WISC-R ve WISC-IV Zeka testi,Çocuk Objektif Testler, WISC-R, Çocuk Resimlerini Değerlendirme ve MMPI eğitimleridir.

Dr. Aziz Zorlu

1998 Dokuz Eylül Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans Programı’ndan mezun olmuştur. 2010 Maltepe Üniversitesi Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır. 2013 İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doktora Programı olmak üzere eğitimini tamamlamıştır. MEB’de Psikolojik Danışman olarak 22 yıllık tecrübeye sahiptir. Işık Üniversitesinde yarı zamanlı görev yapmaktadır.